Film o susku

Ispod možete pogledati kratki informativni video o izradi suska. Ako ne želite pogledati video, možete pogledati kratki pisani opis izrade suska na linkovima ispod. Živili!
Smrika
Izrada suska
Ručke